For at det skal være mulig å komme til Furøya også for deg som ikke har egen båt, har Furøya IKS en båt du kan låne – helt gratis. Den ligger i Sagesund fra St. Hans og fram til 10. august. Utlånsbåten, en 14′ pioneer-jolle med 9,9 Hk påhengsmotor, har plass til 5 personer. DEn ligger ved brygga til Fjordsenteret i Sagesund, og du får nøkkel og vester ved å henvende deg til Fjordsenteret. Alt er gratis, Furøya IKS holder til og med bensin.  I sommer var båten til utlån fra St. Hans til ca. 10. august – og slik blir det sannsynligvis også sommeren 2019.

I sommer ble båten benyttet til 33 turer med til sammen 146 personer.

Utlånsbåten, en 14’ Pioneer med 9,9 Hk motor, kan lånes gratis.

Utlånsbåten, en 14’ Pioneer med 9,9 Hk motor, kan lånes gratis. Her er den avbildet med litt av dugnadsgjengen fra Furøyas Venner. Foto: Asbjørn Aanonsen.