Det har vært avholdt sluttbefaring av restaureringsarbeidet med taket på den store låven på Furøya.
Riksantikvaren var begeistret for arbeidet som var utført. Særlig bemerket riksantikvar Sjur Mehlum kvaliteten på skjøtene av takbukker og -bjelker.

I det hele tatt har fagfolkene fra Sollie Bygg gjort en bemerkelsesverdig flott restaureringsjobb. De har jekket og løftet og fått takkonstruksjonen slik den skal være for å holde takbord og takstein på plass slik at bygget nå er helt tett. Men i tillegg har de utbedret reisverk og bjelkelag – det som bidrar til å holde taket og etasjeskillene oppe og reisverk som bord til fasadekledning skal dekke. Alt dette er i seg selv en omfattende jogg. Når de i tillegg benytter seg av tradisjonsrike håndverksteknikker – både i skjulte og åpne konstruksjoner – vitner det både om kjærlighet til faget og sterk estetisk bevissthet. Vi håper at framtidige besøkende legger merke til det flotte arbeidet som har blitt utført. Det er gjort så nennsomt og flott at det for et tilfeldig blikk lett kan oppfattes som at slik har det alltid vært. Og dette er vel nettopp litt av essensen av godt utført bygningsvern.

Fra venstre: Sjur Mehlum, riksantikvaren - Arvid Sollie, Leder Sollie Bygg - Lars Nicolai Løvdal, ansatt - Alexander Knudsen, ansatt - Filip Enoksen, ansatt - Espen Åsbø, ansatt.

Fra venstre: Sjur Mehlum, riksantikvaren – Arvid Sollie, Leder Sollie Bygg – Lars Nicolai Løvdal, ansatt – Alexander Knudsen, ansatt – Filip Enoksen, ansatt – Espen Åsbø, ansatt. Foto: Asbjørn Aanonsen.

Dyktige fagfolk
Asbjørn Aanonsen skryter av håndverkerne fra Sollie Bygg AS, som alle har kompetanse på restaurering av eldre bygg og er opptatt av gammelt håndverk og bygningsvern. På befaring på byggeplassen var det lett å se at det er folk som både kan sitt fag og har spesiell glede av å bruke sin kompetanse på de utfordringer  bygningsvern representerer. Espen Aasbø poengterer at det er interessant å se hvordan byggtekniske ting ble løst for flere generasjoner siden, og hvordan ting har vært reparert med de midler man hadde til rådighet. I dag kopierer vi mye av det vi ser, men med dagens utstyr er det mindre tidkrevende enn hva tilfellet var før i tida.

Allerede nå aner man konturen av en festsal. Legg merke til nye bærende søyler og nytt bjelkelag.

Allerede nå aner man konturen av en festsal. Legg merke til nye bærende søyler og nytt bjelkelag. Foto: Øivind Berg

Fagfolk fra Sollie Bygg AS gjør jobben. Fra venstre: Lars Løvdahl, Aleksander Knudsen og Espen Aasbø.

Fagfolk fra Sollie Bygg AS gjør jobben. Fra venstre: Lars Løvdahl, Aleksander Knudsen og Espen Aasbø. Foto: Øivind Berg

Asbjørn Aanonsen drøfter bygningsmessige løsninger med Espen Aasbø fra Sollie Bygg AS.

Asbjørn Aanonsen drøfter bygningsmessige løsninger med Espen Aasbø fra Sollie Bygg AS. Foto: Øivind Berg