Furøya er i dag et av Tvedestrands mest attraktive friområder godt tilrettelagt for båtturister og andre besøkende.

Furøya og Hestøya eies av Staten ved Miljøverndirektoratet. Furøya IKS kjøpte bygningene, hageanlegget og omliggende areal av Riksantikvaren, som var eier fra 1993 til 2014. Tvedestrand kommune har ansvaret for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet og friluftsområdene. Hele Furøya og Hestøya med samtlige bygninger ble i 2002 fredet med hjemmel i lov om kulturminner, §§ 15 og 19.

Furoya_slider_hovedhuset01