EN FREDET OG INNBYDENDE ØY

Furøya er i dag et av Tvedestrands mest attraktive friområder godt tilrettelagt for båtturister og andre besøkende.

Furøya og Hestøya eies av Staten ved Miljøverndirektoratet. Furøya IKS kjøpte bygningene, hageanlegget og omliggende areal av Riksantikvaren, som var eier fra 1993 til 2014. Tvedestrand kommune har ansvaret for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet og friluftsområdene. Hele Furøya og Hestøya med samtlige bygninger ble i 2002 fredet med hjemmel i lov om kulturminner, §§ 15 og 19.

Furoya_slider_hovedhuset01

Hva skjer?

Følg oss på Facebook og bli oppdatert på hva vi gjør av vedlikehold, tiltak og annet som kommer besøkende til Furøya til gode.

Furøyas venner er vår «forlengede arm» når det kommer til mange praktiske gjøremål som vi ikke rekker over i tillegg til alt annet forefallende arbeid.