Furøya Interkommunale Selskap ble etablert 1. januar 2014 og eies av Aust-Agder Fylkeskommune og Tvedestrand kommune. Furøya IKS skal i henhold til formålsparagrafen i selskapsavtalen drive og utvikle Furøya for best mulig utnyttelse og drift, for fastboende og besøkende i Tvedestrand kommune.

Furøya foto Øivind Berg

Furøyas hovedbygninger og gjestehavna. Foto: Øivind Berg/SSR