Furøya IKS ønsker gjennom sin vedtatte strategiplan å definere øyas muligheter og utfordringer samt legge opp til et forpliktende løp som utvikler øyas potensiale. Planen definerer muligheter og peker på prioritere innsatsbehov, ønsker og ideer.

Klikk på lenken nedenfor hvis du ønsker å lese om utfordringer, muligheter og prioriterte innsatsområder på Furøya.

FUROYA_strategisk_plan_2014-2018

Furøya Foto Øivind Berg

Furøyas hovedbygninger sett fra Hestodden. Foto: Øivind Berg/SSR