Geitene er Furøyas landskapsarbeidere, men nå tas geitene hjem fra øya for vinteren. De har gjort sitt – en god jobb med å holde gras og vegetasjon nede. Selv i sommersesongen fungerte det fint med beitedyr på øya, og utover høsten gikk både geiter og sauer fritt på begge øyene, også i hageanlegget.

Sauer og geiter sparer avlaster gartneren på Furøya og sparer han for 2 uker med plenklipping på våren.

«No fence-bjellene» sørger for at lededyra holder seg og resten av flokken innenfor definerte grenser. Krysser de disse får de et elektrisk støt tilsvarende det de ville fått fra et strømgjerde. Dette har vist seg å være meget vellykket i bruk på geiter, og også neste år vil Ragg, som eier geitene, satse på fortsatt bruk av denne nye teknologien.
Dermed slipper man å gjere inn store arealer med mangfoldige hundre meter gjerder.

Geitene fra RAGG er landskapsarbeidere på Furøya. Foto: Asbjørn Aanonsen.

Geitene fra RAGG er landskapsarbeidere på Furøya. Foto: Asbjørn Aanonsen.