Det har vært utført omfattende arbeid for å ta vare på det store flotte gjestehuset på Furøya. Nytt tak er lagt, og fasaden er restaurert etter alle kunstens regler og innenfor de retningslinjer Riksantikvaren setter. Resultatet er blitt både flott og veldig bra.

Nå starter arbeidet med å pusse opp innvendig. Det er en minst like omfattende jobb, for her er forholdene mildt sagt dårlige. Det er ryddet og «skåret til beinet» for å avdekke råte, restaurere bærende elementer og klargjøre for tidsmessig innredning av oppholdsrom, soverom, bad og kjøkken i begge etasjer. Det legges opp til 9 sengeplasser fordelt på 3 rom i andre etasje og 2 rom i tredje etasje, totalt 18 sengeplasser.

Gjestehuset er ferdig restaurert utvendig, og nå venter et omfattende dugnadsarbeid innvendig for å gjøre gjestehuset klart til å ta imot overnattingsgjester. Foto: Øivind Berg

Gjestehuset er ferdig restaurert utvendig, og nå venter et omfattende dugnadsarbeid innvendig for å gjøre gjestehuset klart til å ta imot overnattingsgjester. Foto: Øivind Berg

Gjestehuset plantegning 2. etasje. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset plantegning 2. etasje. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset plantegning 3. etasje. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset plantegning 3. etasje. Tegning: Atle J. Goutbeek

Aust-Agder turistforening
Gjestehuset på Furøya disponeres av Aust-Agder Turistforening, og vil være et tilbud gjennom både turistforeningen og organiseringen av de såkalte kystledhyttene. Fra før er Forpakterboligen på Furøya innlemmet i dette systemet. Med Gjestehuset økes sengeplassene på Furøya betydelig.

Svein Hjorth-Olsen, som er styreleder i Aust-Agder turistforening og Dag Fagermyr, som er leder av Aust-Agder turistforening har vært pådrivere for å få gode overnattingstilbud langs kysten vår. Resultatet er kystledhytter knyttet til Lyngør fyr og den gamle seilerhytta ytterst i Tvedestrands skjærgård – og altså to hus på Furøya.

Gjestehuset fasade mot sjøen. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset fasade mot sjøen. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset fasade mot nord-vest. Tegning: Atle J. Goutbeek

Gjestehuset fasade mot nord-vest. Tegning: Atle J. Goutbeek

Klar til å ta imot gjester til sommeren?
Målsettingen for arbeidet med Gjestehuset er å klare å sette i stand andre etasje i løpet av 2019 og tredje etasje i 2020. I tillegg til arbeid med gulv, vegger og tak må alt av strømopplegg, vann og kloakk legges helt nytt inne i bygningen. Dette krever både dyktige fagfolk og entusiastiske og arbeidsvillige dugnadsfolk.

Krever stor dugnadsinnsats
Et så omfattende dugnadsarbeid krever en effektiv og målrettet dugnadsleder. Dag Søraker, som også er leder av Furøyas venner, er Aust-Agder turistforenings dugnadsleder for Gjestehuset på Furøya. Han er optimistisk og håper å kunne ta imot de første overnattingsgjestene i 2019. Om det blir sommeren 2019 er vanskelig å love. Arbeidet er omfattende og man er avhengig av en isfri fjord for å kunne komme seg greit fram og tilbake til hytta med dugnadsfolk, materialer og utstyr. Dag inviterer alle som har lyst til å ta et tak hjertelig velkommen. Alle som jobber dugnad på Furøya gjør det fordi de er glade i stedet, og ønsker å gjøre en innsats for at flere skal få glede av det. Denne filosofien preger også alt det øvrige dugnadsarbeidet i Aust-Agder turistforening.

Asbjørn Aanonsen viser hvordan eksisterende rominndeling endres ved å skjære ut nye døråpninger i tømmerveggene. Her er det med andre ord mer enn maling og tapetsering som skal til for å skape nye, attraktive overnattingsplasser. Foto: Øivind Berg