Aust-Agder Fylkeskommune arrangerte kurs i steingjerdebygging i april. 12 deltakere fikk virkelig jobba under kyndig ledelse av kursleder Eystein Greibrokk fra Grendi i Bygland med Anders Oppegaard fra Ragg som assistent og tilrettelegger.

Eystein Greibrokk er tradisjonsmurer fra Grendi, og vet hva som skal til for å sette de gamle steingjerdene i stand slik de opprinnelig har vært. På Furøya er det i alt 1,6 km med steingjerder, og flere steder er de sammenrast og trenger til reparasjon. Selv om de opprinnelig er bygget av dyktige håndverkere, har gjerdene i løpet av et par hundre år noen steder rast ned. Med kunnskap og muskelkraft bygges disse nå opp igjen.Det er ikke vanskelig å forstå at det kreves både kunnskap og muskelkraft for å bygge opp steingjerdene slik at de står i nye 200 år.

Det er et møysommelig arbeid når steingjerdene skal bygges opp igjen på skikkelig vis. Foto: Asbjørn Aanonsen

Ferdig restaurert steingjerde – flott arbeid! Foto: Asbjørn Aanonsen