Restaureringen av den gamle låven er godt i gang. Det er først og fremst taket som må restaureres for å gjøre bygget tett. Deretter skal en etasje gjøres ferdig, og nytt gulv skal legges mellom etasjene. Mye av bjelkelaget er i svært dårlig forfatning, og blir nå skiftet ut etter gode, gamle håndverksprinsipper.

Asbjørn Aanonsen forteller at ferdig restaurert og ombygd vil låven få to store rom på ca. 200 kvm – ett i hver etasje. Allerede nå når alt skrot og dårlige materialer er fjernet, ser vi hvilke fantastiske rom dette vil kunne bli når alt er ferdig. Riksantikvaren dekker utgiftene til å få bygget tett. Det vil si nytt tak og de sentrale bærende konstruksjoner som holder taket oppe. Sollie Bygg AS viser at de kan sine ting, og etter omfattende jekking og utskifting av sentrale bærende stolper og bjelker, har taket blitt rettet opp og er klar til å få nytt, tett dekke under de gamle taksteinene.

Det er Sollie Bygg AS fra Risør som har fått oppdraget med å restaurere låven – det vil si prosjektets første byggetrinn: Tak og bærende konstruksjon.

Det er Sollie Bygg AS fra Risør som har fått oppdraget med å restaurere låven – det vil si prosjektets første byggetrinn: Tak og bærende konstruksjon. Foto: Øivind Berg

Dyktige fagfolk
Asbjørn Aanonsen skryter av håndverkerne fra Sollie Bygg AS, som alle har kompetanse på restaurering av eldre bygg og er opptatt av gammelt håndverk og bygningsvern. På befaring på byggeplassen var det lett å se at det er folk som både kan sitt fag og har spesiell glede av å bruke sin kompetanse på de utfordringer  bygningsvern representerer. Espen Aasbø poengterer at det er interessant å se hvordan byggtekniske ting ble løst for flere generasjoner siden, og hvordan ting har vært reparert med de midler man hadde til rådighet. I dag kopierer vi mye av det vi ser, men med dagens utstyr er det mindre tidkrevende enn hva tilfellet var før i tida.

Allerede nå aner man konturen av en festsal. Legg merke til nye bærende søyler og nytt bjelkelag.

Allerede nå aner man konturen av en festsal. Legg merke til nye bærende søyler og nytt bjelkelag. Foto: Øivind Berg

Festsal eller kunstgalleri? Ja, det vil fremtiden vise. Mulighetene er store når arealene er så romslige som de framstår når vegger er revet og romma er åpnet opp i sin fulle lengde og bredde.

Festsal eller kunstgalleri? Ja, det vil fremtiden vise. Mulighetene er store når arealene er så romslige som de framstår når vegger er revet og romma er åpnet opp i sin fulle lengde og bredde. Foto: Øivind Berg

Finansiert av Riksantikvaren og Stiftelsen Furøya IKS
Arbeidet med restaurering av taket er finansiert med midler fra Riksantikvaren. Det øvrige arbeidet dekkes av andre midler som Stiftelsen Furøya IKS har fått eller regner med å få. I første omgang satser Stiftelsen på å få nytt bjelkelag mellom etasjene. Kanskje blir også nye vinduer satt inn i løpet av våren 2019 – om ikke før.

Bjelkene bearbeides med tradisjonelt håndverktøy slik at de ferdig bearbeidet harmonerer med originalene.

Bjelkene bearbeides med tradisjonelt håndverktøy slik at de ferdig bearbeidet harmonerer med originalene. Foto: Øivind Berg

Fagfolk fra Sollie Bygg AS gjør jobben. Fra venstre: Lars Løvdahl, Aleksander Knudsen og Espen Aasbø.

Fagfolk fra Sollie Bygg AS gjør jobben. Fra venstre: Lars Løvdahl, Aleksander Knudsen og Espen Aasbø. Foto: Øivind Berg

Bygningene blir tatt vare på
Låven har stått tom i 50 år, men nå vil den få nytt liv. Og det er ekstra spennende å se hvordan rommene framstår i sin rå nakenhet, og hvordan fagfolk jobber for å sette det i stand slik at det framstår som et gammelt bygg med tidsriktige funksjoner.

Ingen masseproduserte løsninger: Kun spesialtilpasset og bearbeidet virke blir satt sammen med de originale, gamle bygningsdelene – etter de tradisjonelle teknikker og sammenføyningsprinsipp.

Ingen masseproduserte løsninger: Kun spesialtilpasset og bearbeidet virke blir satt sammen med de originale, gamle bygningsdelene – etter de tradisjonelle teknikker og sammenføyningsprinsipp. Foto: Øivind Berg

Ser fram mot 2020
Asbjørn Aanonsen håper at låven vil være ferdig restaurert innen utgangen av 2020. Da vil det være to store saler, garderober og toalettanlegg som tilfredsstiller dagens krav til et kulturhus. For det er det dette blir, sier Aanonsen.

Asbjørn Aanonsen drøfter bygningsmessige løsninger med Espen Aasbø fra Sollie Bygg AS.

Asbjørn Aanonsen drøfter bygningsmessige løsninger med Espen Aasbø fra Sollie Bygg AS. Foto: Øivind Berg