OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her på Furøya slår vi slåtteengene hvert år i slutten av juli. Vanligvis ligger graset noen dager slik at modent frø skal falle av og sørge for neste års gjenvekst. Så blir det enten tørket på bakken eller hesjet som her på bildet. Til slutt ender graset opp som vinterfôr for sauene som beiter her ute sommerstid.

Slåttemark

De som ser en slåttemark i juni-juli, vil sannsynligvis kalle en ei blomstereng. Slåttemark er et engstykke som har blitt regelmessig slått – uten gjødsling eller jordbearbeiding. Gjennom lang tid vokser det fram en naturtype med stort artsmangfold. Går du langs en blomstereng i juli vil du derfor kunne se mange
ulike plantearter – fra unnselige strå til fargerike blomster. Mellom disse plantene kravler det maur, vimser sommerfugler og det summer fra humler og bier. Blomsterenga og slåttemarkene har fortløpende vekst av ulike arter gjennom sesongen – fra vår til høst.