På ettervinteren og i vår har Tore Gustavsen med hjelpere hengt opp over hundre fuglekasser på Furøya og Hestøya. Det er særlig kjøttmeis, blåmeis, svart og hvit fluesnapper, grå fluesnapper og linerle som vil kunne gjøre seg nytte av boligtilbudet. 3 uglekasser er også hengt opp. Det blir spennende å følge fuglelivet på øya framover. Tore ber oss om å henstille til turgåere om å la kassene henge i fred. Ikke lett på lokket for å kikke oppi! Fuglene trenger ro i hekkeperioden.