Kurs i steingjerdebygging på Furøya

Rett etter påske arrangeres det kurs i steingjerdebygging på Furøya. Selv om de opprinnelig er bygget av dyktige håndverkere, har gjerdene i løpet av et par hundre år noen steder rast ned. Med kunnskap og muskelkraft bygges disse nå opp igjen.