Torsdag 7. april ble foreningen Furøyas Venner stiftet i kantina på kommunehuset.  Ca 35 mennesker var møtt fram.  Styret som ble valgt består av Dag H. Søraker, Linda S. Frydendal, Harald Tobiassen, Anders Oppegaard og Randi Eldrup.  I de vedtatte vedtektene står det at Furøyas Venner  skal være en ideell og «non profit» organisasjon som skal arbeide for å videreutvikle Furøya som et friluftslivsområde for allmennheten.  Sosialt samvær og dugnadsarbeid vil stå sentralt i foreningens aktiviteter.   Foreningen er selvfølgelig åpen for alle, og medlemskontingenten ble satt til kr 200,- pr medlem og kr 25 for barn under 18 år.

Ønsker du å bli medlem, så send en e-post til hans.gangsaas@hagacon.com og meld deg inn.