Furøya interkommunale selskap ble stiftet 1. januar 2014.  Eierne er Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune, som hver eier 50%.  Furøya IKS kjøpte eiendommen av Riksantikvaren for 1,5 mill kr.  Eiendommen er på ca 54 da og består av bygningene, hageanlegget, bryggene ved husene og litt attåt.  Resten eies av Staten v/ Miljødirektoratet.  Totalt er Furøya og Hestøya på ca 270 da.

I styret for Furøya IKS sitter:  Leder: Jan Dukene, nestleder: Dag Eide, styremedlemmer: Jan Atle Knutsen, Cecilie Granerud og Wenche Fresvik.  Styret har ansatt Asbjørn Aanonsen som daglig leder i 20% stilling.