Etter sommeren har det vært utført mange dugnadstimer på Furøya, og dugnadsgjengen fra Furøyas venner har både ryddet og stelt i bygninger, hageanlegg og utmark.

Det har vært tidkrevende arbeid å kutte og kløyve gammelt tømmer, og resultatet er ved i hauger og lass – som ingen vil ha. Asbjørn Aanonsen forklarer dette med at trevirket er lite egnet til ved for fyring i ovner, men egner seg kun som bålved – og det er det ikke mange som har bruk for. Derfor vil dugnadsgjengen fyre store bål på Furøya ut over høsten. Men hvis noen vil ha ved, er det bare å si i fra, sier Asbjørn Aanonsen.

Furøyas Venner
Det er ofte en fast gjeng fra Furøyas Venner som stiller til seniordugnad hver onsdag fra kl 10.00–14.00 vår og høst. Hvis det er mulig å komme seg ut til øya med båt eller over isen, drar dugnadsgjengen ut hver uke. De bruker av sin fritid på å legge forholdene best mulig til rette for at besøkende skal trives på Furøya.
Dag Søraker er leder av Furøyas venner, og han er også dugnadssjef i Aust-Agder Turistforenings prosjekter på øya. De rydder, brenner og gjør forefallende arbeid. Har du tid, anledning og lyst til å jobbe sammen med andre i et hyggelig fellesskap er det bare å ta kontakt med Hans Gangsaas på e-post: hans.gangsaas@hagacon.com eller ring han på 941 42 160.

Kulturlandskap
Kulturlandskapet må holdes, og dugnadsgjengen rydder og geitene til RAGG beiter og holder vegetasjonen nede. Men store trær må felles, kappes og fraktes vekk. Så rykker gutta i RAGG inn og fjerner stubber og røtter før villsauene og geitene slippes løs på beiteområdene. I hageanlegget erstatter de plenklippere, og beiteområdene må stadig utvides etter hvert som det ryddes.

Dag Søraker og Rolf Siljedal har felt ei av de gamle, dårlige asketrærne ved hovedhuset. Foto: Tvedestrandsposten.

 

Rolf Siljedal og Dag Søraker bak Oddvar Pedersen og Joar Mathisen på materialstabelen.

Rolf Siljedal og Dag Søraker bak Oddvar Pedersen og Joar Mathisen på materialstabelen. Foto: Tvedestrandsposten

 

Dugnadspausen er god etter effektiv kapping og kløyving av gammelt tømmer som er ryddet og samlet på Furøya.

Dugnadspausen er god etter effektiv kapping og kløyving av gammelt tømmer som er ryddet og samlet på Furøya. Foto: Asbjørn Aanonsen.