Også vinterstid foregår det arbeid på Furøya.  I disse dager er firmaet RAGG (Anders Oppegaard og Tor Granerud) i ferd med å avslutte hogsten langs syd-siden av slåtteenga ved vognskjulet.  Her hogges det fordi slåtteenga trenger mere lys til å utvikle seg jevnt og med mangfold av blomster og urter over det hele.  Slåtteeng er en utvalgt naturtype som det stadig blir færre av i Norge.  På Furøya har vi en som er klassifisert til å ha nasjonal verdi.

Også weymouthfuruene på innsiden av steingjerdet øverst i frukthagen hogges nå når man er i gang.  Weymouthfuru er fremmed treslag som er «svartelistet» og som derfor bør fjernes.

To glade ragger