Det er tilrettelagte badeplasser tre steder på Furøya: Ved gjestebryggene ved hovedhusene, Gjertrudsund og Kuodden.

I tillegg er det badeplass på Furuholmen.

Furoya_badeplass