Det er totalforbud mot bålbrenning i tidsrommet 15. april – 15. september. Det er tillatt med bruk av grill, og vi oppfordrer til bruk av de etablerte grillplassene. Ved bruk av engangsgrill: Slukk grillen godt og ta den med deg, slik at den ikke blir liggende igjen i naturen.

Furoya_baalbrenning