Vannforsyningen til øya skjer via den kommunale vannledningen, og mellom hovedhus og gjestehus er det en fordelingskum som det går vannledninger til alle bygningene med oppholdsrom for mennesker.

Vannforsyningen til Furøya kommer fra fastlandet

Vannforsyningen til Furøya kommer fra fastlandet