Det er mulig å leie rom / bygninger på Furøya. Ta kontakt med Aust-Agder Turistforening.

Oksefjorden kystlag disponerer et par rom i Den Gamle Låven.

Tvedestrand kommunes personalforening disponerer Marens hus, og leier ut huset på ukebasis til sine medlemmer.

Furoya_leie