På Furøya gjelder friluftsloven som gir anledning til å sette opp telt i utmark – maksimalt to netter på rad.

På Furøya er det mange muligheter for å sette opp telt og henge opp hengekøye. Kartet viser ideelle steder der telting kan skje i rolige omgivelser uten for mye trafikk av turgåere eller andre besøkende på øya. Hageanlegget regnes som innmark og skal ikke brukes til telting, og vi henstiller også til å unngå å telte på slåttemark da dette er sårbar og bevaringsverdig naturmiljø.

Det er tillatt å overnatte i telt på Furøya – maksimalt to netter på rad.

Det er tillatt å overnatte i telt på Furøya – maksimalt to netter på rad.