Det er etablert grillplasser på gjestebryggene ved Harpeisodden, Furuholmen og Hestøya.

Furoya_grillplass