Det er innført fiskeforbud rundt Furøya for å verne oppvekstforholdene til torsk og sjøørret. Sjøområdene ved Furøya er gyteområder for kysttorsken, og ålegrasengene i bukter og viker rundt øyene er spesielt vernevrdige oppvekststeder for torsk og sjøørret. Les mer under bildet. 

Furoya_fiske_fiskeforbud

Furøya forbudssone
Det er ikke tillatt å fiske eller på annen måte høste levende marine ressurser i sjøområdet nord for Furøya og Hantosundet avgrenset av en linje mellom Epleviktangen og Bjørnvikhalsen og en rett linje mellom Høyviksundet vest og
Høyviksundet øst og rette linjer mellom Holmen nord, Store Furuholmen vest, Store Furuholmen øst, Furøya vest N og grense land/sjø nordover langs Furøya og over til Hestøya frem til posisjon Hestøya nord, samt rett linje mellom Hestøya nord og Furøysund nord. Det er tillatt å fiske strandkrabbe med snøre uten krok.

Sagesund bevaringssone
Det er kun tillatt å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i bevaringssonen som ligger innenfor en rett
linje mellom Hestøya nord, Furusund nord og rette linjer mellom Holmen nord, Store Furuholmen vest og Store Furuholmen øst,samt rett linje mellom Nuen og Saltnestangen.

Se kart her:
Tvedestrand_fiskeforbudssoner_Furøya