Det er tilgang til toaletter / doer på Furøya, Hestøya og Furuholmen i sommersesongen.

Furoya_toaletter