Det er tilgang til toaletter / doer på Furøya, Hestøya og Furuholmen i sommersesongen. Det er enkle utedoer, men blir rengjort og tømt regelmessig.