Nyhetsarkiv

/Nyhetsarkiv
Nyhetsarkiv2018-09-25T09:14:42+00:00

Foreningen Furøyas Venner er stiftet

Foreningen Furøyas Venner er nå stiftet. Furøyas Venner er en ideell organisasjon som skal arbeide for å gjøre Furøya enda mere attraktiv som et Sørlandets flotteste friluftslivsområder.

Kurs i steingjerdebygging på Furøya

Rett etter påske arrangeres det kurs i steingjerdebygging på Furøya. Selv om de opprinnelig er bygget av dyktige håndverkere, har gjerdene i løpet av et par hundre år noen steder rast ned. Med kunnskap og muskelkraft bygges disse nå opp igjen.

Slåttedag på Furøya

Her på Furøya slår vi slåtteengene hvert år i slutten av juli. Vanligvis ligger graset noen dager slik at modent frø skal falle av og sørge for neste års gjenvekst. Så blir det enten tørket på bakken eller hesjet som her på bildet. Til slutt ender graset opp som vinterfôr for sauene som beiter her ute sommerstid.

Det summer i blomsterenga

Furøya har flere teiger med gammel slåttemark. Vi ønsker å ta vare på de artsrike blomsterengene fordi det bidrar til et høyt antall bestøvende villbier og humler. Uten disse flittige insektene, som flyr fra blomst til blomst, vil bestøvningen av planter til menneskeføde og dyrefôr svikte.